PROTETIKA

Nadoknada zuba koji nedostaju je jako važna kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Nedostatak zuba dovodi do dubokog patološkog zagrižaja, koji za posledicu ima poremećaj u funkciji viličnog zgloba uz tegobe i krepitacije („krckanje u zglobu). Takodje, nedovoljno sažvakana hrana dospeva u želudac, što može izazvati razne komplikacije gastrointestinalnog trakta.

Share: