IMPLANTOLOGIJA

Ugradnjom implantata se postiže nadoknada izgubljenog zuba bez brušenja susednih zuba. Oni se mogu koristiti kod izrade fiksnih radova (keramičkih mostova), kao i za stabilizaciju totalnih proteza.

Naši radovi

Naši radovi

Naši radovi

Naši radovi

Naši radovi

Naši radovi

Naši radovi

Share: